Jo Dehens °1958
Opleiding:
Plastische Kunsten (Kortrijk)
Schilderkunst (RHoK Brussel)

Specialisatie:
realistische schildertechnieken
portretschilderen

Docent bij vzw tatteljee, creatief en cultureelcentrum, Essen (www.tatteljee.be)

 

Interesse voor het ambacht maar toch moet het schilderij fris blijven, vandaar dat
ik in de laatste laag gebruik maak van het zogenaamde "alla prima schilderen"
met een duidelijke en vlotte penseelstreek.
Technische onderlegdheid maakt het mogelijk om in een snel schilderen de
nodige nuance en detail te bereiken.

Portretschilderen zie ik als een uitdaging om de gelijkenis te treffen; persoonlijk aangevoeld en met een onderhuidse sensualiteit. Het is het aftasten en
onderzoeken van de picturale mogelijkheden, dat gebeurt binnen een beperkt
palet met warme en aardse tinten en met grote variëteit aan toonwaarden.